Dlaczego warto posiadać ubezpieczenie NNW?

Każde ubezpieczenie ma za zadanie zapewnienie komfortu w sytuacjach awaryjnych. Nieprzewidziane zdarzenia na drodze mogą wystąpić zarówno podczas podróży prywatnych, jak i związanych z wykonywaną pracą zarobkową. Ich skutki mogą być poważne, dlatego warto je ograniczyć poprzez wykupienie odpowiedniej polisy. W szczególności należy wymienić ubezpieczenie NNW, czyli od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

Szeroki zakres usług

Kolizja lub wypadek drogowy zawsze wymaga wsparcia, niezależnie od jego zasięgu. Może być to konieczność pokrycia kosztów leczenia i badań lekarskich. W bardziej poważnych przypadkach może wiązać się z przeprowadzeniem niezbędnej rehabilitacji lub zakupem urządzeń ortopedycznych. Ubezpieczenie NNW może obejmować te wszystkie przypadki, trzeba jednak wybrać firmę oferującą polisę z zakresem usług odpowiadającym realnym potrzebom kierowcy i jego rodziny.

Kalkulacja odszkodowania

Ubezpieczenie NNW nie jest obowiązkowe w Polsce, dlatego można je zawrzeć z dowolnym towarzystwem ubezpieczeniowym. Polisa jest przeznaczona dla osób, które chcą uzyskać zabezpieczenie po uczestnictwie w groźnym wypadku drogowym. Firma ubezpieczeniowa wypłaci odszkodowanie w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu. Do kalkulacji wysokości wsparcia finansowego zwykle są wykorzystywane specjalne tabele przypisujące określony procent sumy ubezpieczenia do różnych obrażeń ciała. Pełna suma jest wypłacana za śmierć osoby poszkodowanej.

Różne warianty polisy

Odszkodowanie wypłacone przez towarzystwo ubezpieczeniowe może pokryć koszty leczenia, rehabilitacji, a także zakupu leków i urządzeń ortopedycznych. Polisa może obejmować badania i zabiegi ambulatoryjne. Ubezpieczyciele w wielu przypadkach pokrywają koszty szkoleń i kursów koniecznych do zmiany zawodu po wypadku. Oddzielne warianty, jakie obejmuje ubezpieczenie NNW, mogą dotyczyć zwrotu środków poniesionych na dostosowanie mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej, na przykład, wymiany mebli, usunięcia progów lub instalacji specjalistycznego sprzętu w kuchni i w łazience.  

Wyłączenia odpowiedzialności

Trzeba również wiedzieć, że ubezpieczenie NNW nie obejmuje wszystkich następstw wypadków. W każdej umowie zawarte są ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności. Dlatego przed podpisaniem umowy należy szczegółowo zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. Do typowych przypadków niepodlegających ochronie należą następujące sytuacje:

– umyślne spowodowanie kolizji lub wypadku,

– próba samobójcza,

– samookaleczenie,

– prowadzenie pojazdu bez uprawnień,

– prowadzenie pojazdu po użyciu alkoholu.

Zakup w korzystnym pakiecie

Ubezpieczenie NNW może być też oferowane w pakiecie z innymi polisami. Dzięki temu można uzyskać wyższą sumę ubezpieczenia lub bardziej atrakcyjne warunki płatności. Rozłożenie składki na miesięczne lub kwartalne raty spowoduje, że wykupienie polisy nie będzie odczuwalne dla budżetu domowego. Jest to szczególne ważne dla osób wykupujących dotychczas tylko podstawowe ubezpieczenia dla kierowców, które dopiero zapoznają się z rozbudowaną ofertą polis komunikacyjnych na polskim rynku.